Regulament de desfășurare campanie giveaway geantă Mario Valentino

Cuprins:

 1. Organizatorul campaniei
 2. Durata campaniei
 3. Dreptul de participare la campanie
 4. Mecanismul campaniei
 5. Desemnarea câștigătorului
 6. Premiul
 7. Clauze finale
 8. Organizatorul campaniei

Organizatorul prezentei campanii este Lamajole S.R.L., cu sediul în sat Vlaha, comuna Săvădisla, nr. 22, spațiul nr. 45, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/245/2020, avand C.U.I. 42158988, reprezentată prin Székely Zsuzsánna, în calitate de Administrator.  

Prezenta campanie este destinată exclusiv promovării brandului LaMajole, proprietatea Lamajole S.R.L., având ca scop creșterea numărului de follower-i pe Instagram.

Activitatea nu este sponsorizată, susținută sau administrată de către sau în asociere cu Instagram și Facebook.

De asemenea, participarea la prezenta Campanie nu implică achiziționarea anterioară de produse de la LAMAJOLE SRL.

 1. Durata campaniei

Campania va avea ca dată de început data de 1.11.2023, ora 12:00 și ca dată de încetare data de 15.11.2023, ora 23:59.

Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau unilateral de către Organizator, cu anunțarea în prealabil a tuturor participanților cu cel puțin 2 zile înainte, printr-un comment la postarea de campanie.

 1. Dreptul de participare la campanie

În această campanie se pot înscrie cetățenii români și/sau persoanele fizice cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani, ce dețin un cont de Instagram si/sau Facebook, cu excepția angajaților Lamajole S.R.L. și a rudelor acestora până la gradul 1.

Lamajole S.R.L. va anunța câștigătorii campaniei pe pagina sa de Instagram, la postarea de campanie.

 

 1. Mecanismul campaniei

Înscriere

Pentru a participa la această campanie, este necesar să aveți cont de utilizator pe rețeaua de socializare https://www.instagram.com. Dacă nu aveți cont de utilizator Instagram, vă puteți crea un cont nou pe site-ul menționat mai sus. În cazul în care username-ul nu corespunde cu numele/prenumele reale, câștigătorul anunțat pe profilul de Instagram LaMajole, este obligat  să furnizeze numele și prenumele real, împreună cu adresa de livrare a premiului.

Înscrierea la campanie se face în perioada cuprinsă între data de 1.11.2023 începând cu ora 12:00 și data de 15.11.2023 până la ora de 23:59, prin îndeplinirea cumulativă a următorilor pași:

 1. Urmărirea paginii Instagram a LaMajole (@lamajole)
 2. Comentariu la postare în care se etichetează 2 prieteni
 3. Share pe story la postarea în cauză. – optional

Sunt descalificate automat persoanele care participă la campanie asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campanie participanții care postează mesaje cu conținut imoral, care promovează violența sau care aduc prejudicii de imagine brandului LaMajole.

 1. Desemnarea câștigătorului

Campania va avea 1 câștigător. Acesta va fi desemnat prin tragere la sorți și se va alege din lista participanților care îndeplinesc condițiile de participare menționate în prezentul regulament. Tragerea la sorți va avea loc în data de 16.11.2023. Pentru desemnarea câștigătorului, se va folosi pagina web https://commentpicker.com/ și următoarea procedură:

 • Se încarcă în platforma https://commentpicker.com/, automat și random toți participanții la prezenta campanie, fiind eliminate comment-urile cu tag dublate.
 • Picker-ul va afișa numele unui câștigător.
 • Procesul se va repeta de încă 3 ori, următoarele 3 persoane vor fi considerate rezerve, în ordinea în care numele acestora a fost generat în listă.
 • Dacă, la verificarea finală, câștigătorul nu îndeplinește condițiile pentru atribuirea premiului, premiul acestuia va fi anulat și va fi contactată persoana a cărei nume a fost generat în lista de rezerve, în ordinea în care numele lor a fost generat în listă.
 • În situația în care niciunul dintre cele 3 nume rezervă, generate, nu va duce la acordarea premiului, acesta va rămâne în posesia organizatorului.
 • Câștigătorul va fi anunțat printr-un comentariu text la postarea de campanie.
 1. Premiul

Premiul campaniei constă într-o poșetă Mario Valentino nouă cu etichetă.

Livrarea premiului către câștigător va fi asigurată de către organizator, prin curier, în termen de 10 zile de la desemnarea câștigătorului.

Lamajole S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de către participanți referitor la adresa de livrare și nici pentru eventualele probleme sau neînțelegeri ce pot apărea cu societatea de curierat.

 1. Clauze finale

În cadrul acestei campanii nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani și/sau cu alte produse.

CONTACT: Pentru mai multe informații referitoare la prezenta campanie, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: marketing@lamajole.ro sau la următorul număr de telefon: +40 726 296 756.

Orice neînțelegeri privind întocmirea, conținutul, înțelesul, executarea, revocarea, modificarea prezentului regulament se vor soluționa pe cale amiabilă. În caz de litigii, soluționarea va fi de competența instanțelor judecătorești competente.

Lamajole S.R.L. își rezervă dreptul de a descalifica orice participant la această campanie pe motiv de neconcordanță cu tema campaniei sau pentru limbaj neadecvat.

Prin participare, participanții își exprimă acordul cu privire la toate prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament, echivalând cu o declarație de conformare și acceptare fără rezerve a acestora.

Regulamentul Campaniei este disponibil participanților în mod gratuit, pe toată durata Campaniei atât pe site-ul www.lamajole.ro in sectiunea Regulamente: https://site.lamajole.ro/regulamente-campanii/ cât și la sediul LAMAJOLE SRL.

Vă mulțumim pentru participare!

Organizator – Lamajole S.R.L.

Prin Székely Zsuzsánna