Regulament de desfășurare campanie tombola câștigă un iPhone 15

 1. Organizatorul campaniei

Organizatorul prezentei campanii este Lamajole S.R.L., cu sediul în sat Vlaha, comuna Săvădisla, nr. 22, spațiul nr. 45, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/245/2020, avand C.U.I. 42158988, reprezentată prin Székely Zsuzsánna, în calitate de Administrator.

Prezenta campanie este destinată exclusiv promovării brandului LaMajole, proprietatea Lamajole S.R.L., având ca scop încurajrea achiziționării produselor LaMajole.

        2. Durata campaniei

 

Campania va avea ca dată de început data de 25.01.2024 și ca dată de încetare data de 24.02.2024.

Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau unilateral de către Organizator, cu anunțarea în prealabil a tuturor participanților cu cel puțin 2 zile înainte, printr-un comment la postarea de campanie.

       3. Dreptul de participare la campanie

 

În această campanie se pot înscrie cetățenii români și/sau persoanele fizice cu domiciliul în România, cu vârsta de peste 18 ani, cu excepția angajaților Lamajole S.R.L. și a rudelor acestora până la gradul 1.

Lamajole S.R.L. va anunța câștigătorul campaniei pe social media, și îl va contacta telefonic în privat, în data de 25.02.2024.

       4. Mecanismul campaniei

 

Înscriere

Înscrierea la campanie se face în perioada cuprinsă între data de 25.01.2024, până în data de 24.02.2024 prin îndeplinirea cumulativă a următorilor pași:

 1. Să cumperi de minim 100 de lei, dintr-unul din magazinele fizice LaMajole.
 2. Suma cumulată de 100 de lei sau mai mult trebuie să existe pe un singur bon.
 3. Să scanezi codul QR, care se regăsește atât pe pliante, cât și pe afișele din magazine.
 4. Să introduci în formularul care se regăsește în codul QR: nume, prenume, nr. de telefon, adresă de email, orașul din care ai achiziționat produsele, nr. bon și suma bonului.

  Magazinele fizice LaMajole se găsesc în:

📍Cluj-Napoca

LaMajole Brands – Strada Memorandumului 3

LaMajole Brands – Bulevardul Eroilor 49

LaMajole Shoes – Strada Regele Ferdinand 9

LaMajole Family – Strada Dâmboviței 49

LaMajole Family – Piața Mihai Viteazu 17

📍Vlaha

Comuna Săvădisla, Vlaha, nr 47

📍Satu Mare

Piața Libertății, nr 14A

📍Târgu Mureș

LaMajole Brands: Strada Călăraşilor 4

📍Alba-Iulia

Strada Tudor Vladimirescu 50A Alba, Alba Mall

📍Deva

Bulevardul 1 Decembrie, nr. 4A

 

Sunt descalificate automat persoanele care participă la campanie asumându-și o identitate falsă. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campanie participanții care postează mesaje cu conținut imoral, care promovează violența sau care aduc prejudicii de imagine brandului LaMajole.

 

      5. Desemnarea câștigătorului

 

Campania va avea 1 câștigător. Acesta va fi desemnat prin tragere la sorți și se va alege din lista participanților care îndeplinesc condițiile de participare menționate în prezentul regulament. Tragerea la sorți va avea loc în data de 25.02.2024. Pentru desemnarea câștigătorului, se va folosi pagina web https://www.random.org/ și următoarea procedură:

 • Se încarcă în platforma https://www.random.org/ , automat și random toți participanții la prezenta campanie
 • Picker-ul va afișa numele unui câștigător.
 • Procesul se va repeta de încă 3 ori, următoarele 3 persoane vor fi considerate rezerve, în ordinea în care numele acestora a fost generat în listă.
 • Dacă, la verificarea finală, câștigătorul nu îndeplinește condițiile pentru atribuirea premiului, premiul acestuia va fi anulat și va fi contactată persoana a cărei nume a fost generat în lista de rezerve, în ordinea în care numele lor a fost generat în listă.
 • În situația în care niciunul dintre cele 3 nume rezervă, generate, nu va duce la acordarea premiului, acesta va rămâne în posesia organizatorului.
 • Câștigătorul va fi anunțat pe social media, și va fi contactat telefonic în privat, în data de 25.02.2024.

  6. Premiul

Premiul campaniei constă într-un telefon Iphone 15 nou.

Livrarea premiului către câștigător va fi asigurată de către organizator, prin curier, în termen de 10 zile de la desemnarea câștigătorului.

Lamajole S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de către participanți referitor la adresa de livrare și nici pentru eventualele probleme sau neînțelegeri ce pot apărea cu societatea de curierat.

           7. Clauze finale

 

În cadrul acestei campanii nu este posibilă înlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani și/sau cu alte produse.

CONTACT: Pentru mai multe informații referitoare la prezenta campanie, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: marketing@lamajole.ro sau la următorul număr de telefon: +40 726 296 756.

Orice neînțelegeri privind întocmirea, conținutul, înțelesul, executarea, revocarea, modificarea prezentului regulament se vor soluționa pe cale amiabilă. În caz de litigii, soluționarea va fi de competența instanțelor judecătorești competente.

Lamajole S.R.L. își rezervă dreptul de a descalifica orice participant la această campanie pe motiv de neconcordanță cu tema campaniei sau pentru limbaj neadecvat.

Prin participare, participanții își exprimă acordul cu privire la toate prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament, echivalând cu o declarație de conformare și acceptare fără rezerve a acestora.

Regulamentul Campaniei este disponibil participanților în mod gratuit, pe toată durata Campaniei atât pe site-ul www.lamajole.ro in sectiunea Regulamente: https://site.lamajole.ro/regulamente-campanii/ cât și la sediul LAMAJOLE SRL.

Vă mulțumim pentru participare!

Organizator – Lamajole S.R.L.

Prin Székely Zsuzsánna